Utylizacja Baterii

 

 

Zużyte baterie nie mogą być ładowane i należy je umieszczać w specjalnych pojemnikach na odpady chemiczne.
Zabrania się umieszczania zużytych baterii z innymi odpadami. Składowanie baterii z innymi odpadami grozi przeniknięciem szkodliwych substancji do gleby, wód gruntowych i podziemnych skażenie i zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Zużyte baterie należy oddawać do odpowiedniego punktu recyclingu w celu zapewnienia ich usunięcia w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Nasza firma dbając o środowisko przyjmuje zużyte baterie pod adresem:Świat Zabawek MARIO
ul. Cieszyńska 315 b
43-382 Bielsko-Biała


lub w innych punktach selektywnej zbiórki odpadów.

Poniżej adres najbliższych punktów odbioru zużytych baterii:


EKO-PUNKT
43-316 Bielsko-Biała
ul. Karpacka 44

lub

EKO-SORT
43-346 Bielsko-Biała
ul. Katowicka 130


Projekt i realizacja SikoraIT - www.maciejsikora.pl